ارتباط با ما

آدرس ما را از روی نقشه بیابید

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری استان
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند (واحد آموزش)
کد پستی : ۹۷۱۹۸۶۶۹۷۱

با ما تماس بگیرید

تلفن: ۴-۳۲۴۰۰۵۹۱ (۵۶ ۹۸+)
فکس: ۳۲۴۰۰۵۹۰(۵۶ ۹۸+)
پست الکترونیکی : info [at] biccima-ins.ir


فرم تماس الکترونیکی