خانه / فرم نیازسنجی آموزشی

فرم نیازسنجی آموزشی

با سلام و احترام
واحد آموزش اتاق به منظور برگزاری سمینارهای آموزشی کاربردی و کارآمد در نظر دارد برنامه آموزشی سال ۹۷ را براساس نیازسنجی از سازمان ها و نهادها، شرکتها، دانشگاهها، دانشجویان و اعضای اتاق بازرگانی تنظیم نماید.
لذا خواهشمند است سمینارهای مورد نظر خود را بر اساس نیاز ,حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه از طریق فرم ذیل ثبت و ارسال فرمایید.